ศ. 14 พ.ค. | Facebook Live Event

Live Legal in Action EP38 “CPTPP : ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Live Legal in Action EP38 “CPTPP : ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก”

เวลาและสถานที่

14 พ.ค. 2564 13:30 – 15:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Live Legal in Action EP38 “CPTPP : ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก”

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.

วิทยากร : ศาสตราจารย์ ทัชมัย ฤกษะสุต

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ

คุณเพียงพนอ  บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย  บมจ.ปตท.

Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้