ศ. 07 พ.ค. | Facebook Live Event

Live Legal in Action EP37 "วิสาหกิจเพื่อสังคม : ธุรกิจเพื่อแบ่งปัน

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Live Legal in Action EP37 "วิสาหกิจเพื่อสังคม : ธุรกิจเพื่อแบ่งปัน

เวลาและสถานที่

07 พ.ค. 2564 13:30 – 15:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Live Legal in Action EP37 "วิสาหกิจเพื่อสังคม : ธุรกิจเพื่อแบ่งปัน

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น.

แขกรับเชิญ

คุณเอด้า จิรไพศาลกุล

กรรมการผู้จัดการ TaejaiDotcom

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการกลุ่ม Thai Young Philanthropist Network (TYPN)

ผู้อำนวยการฝ่ายงานที่ปรึกษาเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ChangeVentures

ผู้ดำเนินรายการ

คุณเพียงพนอ  บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย  บมจ.ปตท.

แชร์อีเวนท์นี้