พฤ. 11 มี.ค. | Facebook Live Event

Live Legal in action EP34 " IPO-Thailand and Beyond"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Live Legal in action EP34 " IPO-Thailand and Beyond"

เวลาและสถานที่

11 มี.ค. 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Live Legal in action EP34 " IPO-Thailand and Beyond"

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564  เวลา 15:30 - 17:00 น.

แขกรับเชิญ 

คุณวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์

Senior Partner 

Weerawong, Chinnavat & Partners Ltd.

คุณโพสิต เลาหพันธุ์

Partner 

Latham & Watkins LLP

ผู้ดำเนินรายการ

คุณเพียงพนอ  บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย  

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้