พ. 24 ก.พ. | Facebook Live Event

Live Legal in Action EP33 หัวข้อ "ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
 Live Legal in Action EP33 หัวข้อ "ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์"

เวลาและสถานที่

24 ก.พ. 10:30 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Live Legal in Action EP. 33 หัวข้อ "ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์" 

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

แขกรับเชิญ

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดำเนินรายการ 

คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้