พ. 27 ม.ค. | Facebook Live Event

Live Legal in Action EP 31 หัวข้อ "Compliance Matters"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Live Legal in Action EP 31 หัวข้อ "Compliance Matters"

เวลาและสถานที่

27 ม.ค. 2564 10:30 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Live Legal in Action EP 31 หัวข้อ "Compliance Matters"

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

แขกรับเชิญ 3 ท่าน

1.  คุณมะปราง สมบัติไทย

Head of Legal-Line (Thailand)

2.  คุณศิริพร ไชยสุต

Vice President, Asia Strategy  Chevron Asia Pacific

3.  คุณวิยะดา ศรีนาคนันทน์

Country Leader & General Counsel at 3M Thailand Limited

ผู้ดำเนินรายการ

คุณเพียงพนอ  บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย  บมจ.ปตท

แชร์อีเวนท์นี้