อ. 20 เม.ย. | Facebook Live Event

Live Economic Update EP 21 คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Live Economic Update EP 21 คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

เวลาและสถานที่

20 เม.ย. 10:00 – 10:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Live Economic Update EP 21

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 

เวลา 10.00-10.30 น.

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม 

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย 

บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS)

แชร์อีเวนท์นี้