อ. 30 มี.ค. | Facebook Live Event

Live Economic Update EP 20 : คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Live Economic Update EP 20 : คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

เวลาและสถานที่

30 มี.ค. 2564 10:00 – 10:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Live Economic Update EP 20 

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 

เวลา 10.00-10.30 น.

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม 

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย 

บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS)

แชร์อีเวนท์นี้