อ. 09 มี.ค. | Facebook Live Event

Live Economic Update EP 20 : คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Live Economic Update EP 20 : คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

เวลาและสถานที่

09 มี.ค. 10:00 – 10:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Live Economic Update EP 20

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-10.30 น.

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS)

แชร์อีเวนท์นี้