อ. 16 ก.พ. | Facebook Live Event

Live Economic Update EP 19 คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Live Economic Update EP 19 คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

เวลาและสถานที่

16 ก.พ. 2564 10:00 – 10:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Live Economic Update EP 19

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-10.30 น.

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS)

แชร์อีเวนท์นี้