อ. 02 ก.พ. | Facebook Live Event

Live Economic Update EP 18 คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Live Economic Update EP 18 คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

เวลาและสถานที่

02 ก.พ. 10:00 – 10:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Live Economic Update EP 18 อังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 10.00-10.30 น.

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS)

แชร์อีเวนท์นี้