พฤ. 25 พ.ย. | Zoom

LiB “Speedy and Profitable Manufacturing ทำอย่างไรให้เพิ่มกำไรและลด lead time ได้มากกว่าวิธีเดิมๆ 5 เท่า"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
 LiB “Speedy and Profitable Manufacturing ทำอย่างไรให้เพิ่มกำไรและลด lead time ได้มากกว่าวิธีเดิมๆ 5 เท่า"

เวลาและสถานที่

25 พ.ย. 15:00
Zoom

เกี่ยวกับอีเวนท์

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับลิบ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “Speedy and Profitable Manufacturing ทำอย่างไรให้เพิ่มกำไรและลด lead time ได้มากกว่าวิธีเดิมๆ 5 เท่า"

ธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนรอบด้าน องค์กรจะวางกลยุทธ์อย่างไร ให้สร้างกำไรจากการผลิตได้รอบด้าน มาร่วมค้นหาคำตอบได้จากสัมมนา

โดยมีเนื้อหาหลัก กลยุทธ์เพิ่มกำไรได้จริง จากบริษัทชั้นนำที่ใช้ทั้งในไทยและต่างประเทศ

- แนวคิดการวางแผนเพิ่มกำไรการผลิตจาก Cost & Process Diagnosis

- กลยุทธ์การลดต้นทุนแบบ Quick win และเคสตัวอย่างที่ลดได้จริง 15%

- แนวคิดการผลิตแบบ Lean ผสม Automation ที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้จริงกว่า 40%

ผู้บรรยาย:

- คุณวสันต์ วิตนากร CEO บ. Hi-Tech Apparel ที่มีโรงงาน 4 ประเทศทั่วเอเชีย เปลี่ยนกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 40%

- คุณศรา จงบัญญัติเจริญ ผู้บริหาร LiB Consulting (Thailand) ประสบการณ์ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์กับบริษัทชั้นนำในญี่ปุ่นและประเทศไทย

- ดร. ลลิตา หฤทัยพันธน์ หัวหน้าทีม Manufacturing LiB Consulting (Thailand) ผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยทำให้บริษัทลดต้นทุนได้ 10 ล้านบาทใน 3 เดือน

วันที่: พฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

เวลา: 15.00 – 16.30

ลงทะเบียนที่: https://forms.gle/ab7DfZMY5QTik6Lk8

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ช่องทางการสัมมนา: Zoom webinar (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน)

เหมาะสำหรับผู้บริหารที่

- ยังต้องการลดต้นทุนเพิ่ม และอยากรู้วิธีการของบริษัทอื่นเพื่อปรับใช้กับของตนเอง

- อยากรู้ gap ในกระบวนการผลิตของบริษัทตนเองเทียบกับบริษัทแนวหน้าในต่างประเทศ ว่ามีจุดไหนที่พัฒนาเพิ่มได้อีก

- สนใจเกี่ยวกับ IoT และ Automation อยากรู้แนวทางการตัดสินใจให้คุ้มค่าหัวข้อ: Speedy and Profitable Manufacturing ทำอย่างไรให้เพิ่มกำไรและลด lead time ได้มากกว่าวิธีเดิมๆ 5 เท่า

แชร์อีเวนท์นี้