ศ. 03 ก.ย. | Facebook Live Event

LiB "กลยุทธ์ Smart & Lean ที่ทำให้ Daikin เป็นเครื่องปรับอากาศเบอร์ 1 ของโลก"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
LiB "กลยุทธ์ Smart & Lean ที่ทำให้ Daikin เป็นเครื่องปรับอากาศเบอร์ 1 ของโลก"

เวลาและสถานที่

03 ก.ย. 10:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

กลยุทธ์ Smart & lean ที่ทำให้ Daikin เป็นอันดับ 1 ของโลก คืออะไร?

การสร้าง competitive strategy แบบทั่วไปจะเน้นการสร้างความได้เปรียบจากการเป็นผู้นำด้านต้นทุน (เน้น lean) หรือการเป็นผู้นำสร้างความแตกต่างในด้านอื่น (เน้น smart) เพียงอันใดอันหนึ่งเท่านั้น

Daikin ปรับตัวเองให้เป็นบริษัทที่ Smart และ Lean ในเวลาเดียวกันได้อย่างไร? 

มีข้อคิดอะไรให้กับธุรกิจที่ขนาดเล็กกว่า Daikin บ้าง?

The Time Capsule Podcast นำท่านไปดูตัวอย่างการใช้กลยุทธ์ Smart & Lean จนเป็นที่ 1 ของโลก บริษัทนี้มีเคล็ดลับการสร้างความสำเร็จจนกลายมาเป็นผู้นำด้านเครื่องปรับอากาศได้อย่างไร? แล้วสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ได้ใหญ่แบบ Daikin สามารถนำข้อคิดอะไรไปปรับใช้กับธุรกิจในปัจจุบันของท่านได้?

ดำเนินรายการโดย คุณเบน ศรา จงบัญญัติเจริญ ผู้บริหาร บริษัท LiB Consulting (Thailand)

วันศุกร์ที่  3 กันยายน เวลา 10.00 - 10.30 น.

Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้