พ. 03 มิ.ย. | Facebook Live Event

Lesson from C-Suite: "The New Normal of Branding and Sustainability

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Lesson from C-Suite: "The New Normal of Branding and Sustainability

เวลาและสถานที่

03 มิ.ย. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Lesson from C-Suite: "The New Normal of Branding and sustainability  

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 - 17.00 น. 

พบแขกรับเชิญ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Director of Sustainable Brands Thailand และหนึ่งในผู้นำแนวทางการสร้างแบรนด์ยั่งยืน   

ที่จะมาพูดคุยถึง -วิกฤตส่งผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความยั่งยืนอย่างไร - แบรนด์จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นเพื่อความยั่งยืนต่อจากนี้แบบไหน อะไรคือ new normal ที่จะเกิดขึ้น ฯลฯ 

ดำเนินรายการ  คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

รับชมผ่านช่องทาง  Facebook: ห่วงใย Thai Business 

แชร์อีเวนท์นี้