พ. 20 พ.ค. | Facebook Live Event

Lesson from C-Suite "Now normal - Future Proof Office Design"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Lesson from C-Suite "Now normal - Future Proof Office Design"

เวลาและสถานที่

20 พ.ค. 2563 11:00 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Lesson from C-Suite "Now normal - Future Proof Office Design"

แขกรับเชิญ คุณชาคริต วรชาครียนันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส  บมจ. ร้อกเวิธ

ผู้ดำเนินรายการ  ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ Founder & CEO, Adges Consulting Co.,Ltd.

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 -12.00 น.

ประเด็น

1. ผลกระทบของ COVID-19 กับการออกแบบ office และรูปแบบการใช้ office ในอนาคตเป็นอย่างไร

2. อะไรเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณา รวมทั้งเรื่อง health, safety, WFH, social distancing

3. Showcase office design ที่ integrate เรื่อง future trend, การใช้ technology, contact less

4. แนวโน้มของการออกแบบ office ในอนาคตเป็นอย่างไรบ้าง

5. Office ในอนาคตจะส่งเสริมเรื่อง Culture ขององค์กรและ unity ขององค์กรได้อย่างไรบ้าง ในเมื่อพนักงานอาจจะคุ้นเคยกับการทำ Telework มากขึ้น

6. แนวคิดในการปรับเปลี่ยน office ที่องค์กรอื่นสามารถเรียนรู้ได้จากความชำนาญของ Rockworth มีเรื่องใดบ้าง

Facebook Live Event: ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้