พฤ. 11 มิ.ย. | Facebook Live Event

Legal in Action EP9 : "Do & Don’t ในอนุญาโตตุลาการ!"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Legal in Action EP9 : "Do & Don’t ในอนุญาโตตุลาการ!"

เวลาและสถานที่

11 มิ.ย. 2563 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Legal in Action EP9: "Do & Don’t ในอนุญาโตตุลาการ!"

วันพฤหัสบดี 11 มิถุนายน เวลา 15.30-17.00 น.

แขกรับเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวราธร วงศสว่างศิริ  Partner, Herbert Smith Freehills (Thailand) Limited

ดำเนินรายการ คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รับชมผ่าน Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้