ศ. 03 ธ.ค. | Facebook Live Event

Legal in Action EP48 หัวข้อ กฎหมายสินทรัพย์ดิจิตอล

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Legal in Action EP48 หัวข้อ กฎหมายสินทรัพย์ดิจิตอล

เวลาและสถานที่

03 ธ.ค. 2564 10:30 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Live EP.48 Legal in Action หัวข้อ กฎหมายสินทรัพย์ดิจิตอล

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10:30-12:00 น.

วิทยากร:

ดร.ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย

นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คุณพงศ์ณัฐ ธนบุญชัย

อดีตผู้ชำนาญการกฎหมายด้านการลงทุน และดิจิทัล ธนาคารโลก 2021 (Regulatory Specialist for World Bank)

ผู้ดำเนินรายการ

คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฏหมาย 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ
 CEO ADGES และ CONTENT DIRECTOR 

เพจห่วงใย THAI BUSINESS

แชร์อีเวนท์นี้