อ. 16 พ.ย. | Facebook Live Event

Legal in Action EP47 หัวข้อ ประวัติศาสตร์กฎหมาย นิติปรัชญา/ตรรรกศาสตร์ การร่างและตีความกฎหมาย

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Legal in Action EP47 หัวข้อ ประวัติศาสตร์กฎหมาย นิติปรัชญา/ตรรรกศาสตร์ การร่างและตีความกฎหมาย

เวลาและสถานที่

16 พ.ย. 15:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Live EP.47 Legal in Action หัวข้อ ประวัติศาสตร์กฎหมาย นิติปรัชญา/ตรรรกศาสตร์ การร่างและตีความกฎหมาย : วิชาที่ไม่ใช่กฎหมาย เรียนไปได้ใช้งาน ?

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2654 เวลา 15:30-17:00 น.

วิทยากร:

ศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ

ผู้ดำเนินรายการ

คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฏหมาย 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้