จ. 16 ส.ค. | Facebook Live Event

Legal in Action EP42 หัวข้อ "กิโยตินกฎหมาย : Regulatory Guillotine"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Legal in Action EP42 หัวข้อ "กิโยตินกฎหมาย : Regulatory Guillotine"

เวลาและสถานที่

16 ส.ค. 13:30 – 15:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ Legal in Action EP42 หัวข้อ "กิโยตินกฎหมาย : Regulatory Guillotine"

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม เวลา 13.30-15.00 น.

แขกรับเชิญ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.รัชพร วงศาโรจน์

รองหัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ 

คุณเพียงพนอ  บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย  บมจ.ปตท.

แชร์อีเวนท์นี้