พ. 30 มิ.ย. | Facebook Live Event

Legal in Action EP40 หัวข้อ : Hard Heart Talk : CEO vs & Counsel

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
 Legal in Action EP40 หัวข้อ : Hard Heart Talk : CEO vs & Counsel

เวลาและสถานที่

30 มิ.ย. 10:30 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ Legal in Action Special มาพบตอนพิเศษกับแขกรับเชิญพิเศษ ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO ของ PTTGC หนึ่งในบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10:30 - 12:00 น.

การสนทนาในหัวข้อที่ทั้งที่ปรึกษากฎหมายภายนอกและภายในบริษัท (In-house) อยากรู้

- ความสำคัญของ Counsels/การทำงานร่วมกัน

- ที่ปรึกษากฎหมายในอุดมคติเป็นอย่างไร

- ปัจจัยในการเลือกที่ปรึกษากฎหมาย

ฯลฯ

ผู้ดำเนินรายการ 

คุณเพียงพนอ  บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย  บมจ.ปตท.

แชร์อีเวนท์นี้