ศ. 02 เม.ย. | Facebook Live Event

Legal in Action EP35 l "M&A : Against All Odds"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Legal in Action EP35 l "M&A : Against All Odds"

เวลาและสถานที่

02 เม.ย. 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Legal in Action EP35 หัวข้อ M&A : Against All Odds

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 15:30 - 17:00 น.

แขกรับเชิญ

คุณสุภฤกษ์ อวยชัย กรรมการ  Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd.

คุณนพรัตน์ แก้วศรีงาม กรรมการ Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd.

คุณนลณภัทร ไพบูลย์ ทนายความอาวุโส Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd.

ผู้ดำเนินรายการ 

คุณเพียงพนอ  บุญกล่ำ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้