ศ. 26 มี.ค.

|

Facebook Live Event

Legal in action EP35 หัวข้อ M&A : Against All Odds

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
Legal in action EP35 หัวข้อ M&A : Against All Odds

เวลาและสถานที่

26 มี.ค. 2564 15:30 – 17:00

Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Legal in action EP35 หัวข้อ M&A : Against All Odds

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 64 เวลา 15:30 - 17:00 น.

แขกรับเชิญ

คุณสุภฤกษ์ อวยชัย

Partner  

Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd.

ผู้ดำเนินรายการ 

คุณเพียงพนอ  บุญกล่ำ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Facebook : ห่วงใย Thai Business

#LegalinAction

#ห่วงใย ThaiBusiness

#สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA

แชร์อีเวนท์นี้