อ. 22 ธ.ค. | Facebook Live Event

Legal in Action EP29 l "3, 2, 1 PDPA- Action !"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Legal in Action EP29 l "3, 2, 1 PDPA- Action !"

เวลาและสถานที่

22 ธ.ค. 2563 10:00 – 11:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Live Legal in Action EP 29

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น.

หัวข้อ  "3, 2, 1 PDPA- Action !"

แขกรับเชิญ

คุณรับขวัญ ชลดำรงค์กุล

Chief Legal Officer & Co-founder, EasyPDPA 

ผู้ดำเนินรายการ

คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย บมจ.ปตท.

แชร์อีเวนท์นี้