พฤ. 03 ธ.ค. | Facebook Live Event

Legal in Action EP28 l "ประเด็น (ใหม่) น่าสนใจกับกฎหมายกู้ยืมและหลักประกัน"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Legal in Action EP28 l "ประเด็น (ใหม่) น่าสนใจกับกฎหมายกู้ยืมและหลักประกัน"

เวลาและสถานที่

03 ธ.ค. 2563 13:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Live Legal in Action EP 28

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น.

หัวข้อ "ประเด็น (ใหม่) น่าสนใจกับกฎหมายกู้ยืมและหลักประกัน"

แขกรับเชิญ

คุณภาสวรรณ นวนิธิกุล 

ทนายความหุ้นส่วน 

บริษัท เอสอาร์พีพี จำกัด (SRPP)

ผู้ดำเนินรายการ

คุณเพียงพนอ  บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย  บมจ.ปตท.

แชร์อีเวนท์นี้