อ. 17 พ.ย. | Facebook Live Event

Legal in Action EP27 l "กฎหมายปกครองกับภาคธุรกิจ"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Legal in Action EP27 l "กฎหมายปกครองกับภาคธุรกิจ"

เวลาและสถานที่

17 พ.ย. 2563 10:45 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Legal in Action สัปดาห์นี้ มาพบกันในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 10.45-12.00 น.  

คุณเพียงพนอ เชิญแขกรับเชิญ ดร.รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์  ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท CAPL (Competition And Public Law) 

มาพูดคุยถึง  

- ภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครองและศาลปกครองอย่างไร 

- ประเด็นพบบ่อย การอนุญาตของรัฐ สัญญาทางปกครอง การประมูลโครงการของรัฐ 

- ศาลปกครองกับศาลยุติธรรม แตกต่างกันอย่างไร  

#LegalinAction#สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA#ห่วงใย ThaiBusiness#ห่วงใยThaiBusiness-youtube

แชร์อีเวนท์นี้