พ. 14 ต.ค. | Facebook Live Event

Legal in Action EP26 l “Cybersecurity Law”

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Legal in Action EP26 l “Cybersecurity Law”

เวลาและสถานที่

14 ต.ค. 2563 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Legal in Action EP 26

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30-17.00 น.

หัวข้อ “Cybersecurity Law”

แขกรับเชิญ

คุณภาณุวัฒน์  ฉลองความดี ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เอสอาร์พีพี จำกัด (SRPP)

ดำเนินรายการ

คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้