พฤ. 24 ก.ย. | Facebook Live Event

Legal in Action EP24 "Transfer Pricing : การกำหนดราคาโอน"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Legal in Action EP24 "Transfer Pricing : การกำหนดราคาโอน"

เวลาและสถานที่

24 ก.ย. 2563 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Legal in Action EP 24 

หัวข้อ "Transfer Pricing : การกำหนดราคาโอน"

แขกรับเชิญ

คุณชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร สภาวิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถ้มภ์

ดำเนินรายการโดย 

คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้