พฤ. 03 ก.ย. | Facebook Live Event

Legal in Action EP21 "กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Legal in Action EP21 "กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ"

เวลาและสถานที่

03 ก.ย. 2563 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ Legal in Action EP21

"กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ"

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 15.30-17.00 น.

แขกรับเชิญ

คุณนันทน อินทนนท์  Partner, Tilleke & Gibbins

ดำเนินรายการ โดย

คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สนทนากับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา(IP) ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ

- สิทธิบัตร การประดิษฐ์คิดค้น

- ความลับทางการค้า

Facebook Live : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้