พฤ. 20 ส.ค. | Facebook Live Event

Legal in Action EP19 "ธุรกิจไทยกับเป้าหมายสู่ความยั่งยืน"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Legal in Action EP19 "ธุรกิจไทยกับเป้าหมายสู่ความยั่งยืน"

เวลาและสถานที่

20 ส.ค. 2563 13:30 – 15:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Legal in Action EP19 

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563  

เชิญแขกรับเชิญมาร่วมสนทนาในเรื่อง - ESG, SDG, SE - บทบาทตลาดทุนไทยกับ ESG - TBRN กับการส่งเสริมการทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ในหัวข้อ "ธุรกิจไทยกับเป้าหมายสู่ความยั่งยืน" 

พบแขกรับเชิญ 

คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)  

ดำเนินรายการ โดย คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รับชมผ่าน Facebook Live : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้