พฤ. 30 ก.ค. | Facebook Live Event

Legal in Action EP16 "In-house 2020 vs Covid-19"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Legal in Action EP16 "In-house 2020 vs Covid-19"

เวลาและสถานที่

30 ก.ค. 2563 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Legal in Action EP16 "In-house 2020 vs Covid-19"

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 63 เวลา 15.30-17.00 น.

แขกรับเชิญ (เรียงตามนี้เลยนะคะโบ ตามอาวุโส)

- คุณวัลลยา แก้วรุ่งเรือง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกฎหมายและควบคุม บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

- คุณกิตติ. ตั้งจิตรมณีศักดา  กรรมการผู้จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด 

- คุณจิตชาย มุสิกบุตร  General Legal Counsel  บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

ดำเนินรายการ

ดำเนินรายการ โดย คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประเด็นการพูดคุย

ความท้าทายและการปรับตัวของ General Counsel (GC) และ นักกฎหมายภายในบริษัท (In-house) กับ

-  Disruption ทางธุรกิจและเทคโนโลยี

-  ปัญหาจากปัจจัยภายนอก เช่น สงครามการค้า การแข่งขัน

-  สถานการณ์ Covid-19

-  การทำงานร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอก

Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้