พฤ. 23 ก.ค. | Facebook Live Event

Legal in Action EP15 l"อีกครั้ง....กับฟื้นฟูกิจการ”

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Legal in Action EP15 l"อีกครั้ง....กับฟื้นฟูกิจการ”

เวลาและสถานที่

23 ก.ค. 2563 15:30 – 17:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Legal in Action EP15 หัวข้อ "อีกครั้ง....กับฟื้นฟูกิจการ”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30-17.00 น.

แขกรับเชิญ

Waranon Vanichprapa, Partner, DLA Piper

Komson Suntheeraporn, Of Counsel, DLA Piper

ดำเนินรายการ

Peangpanor Boonklum, Senior Executive Vice President, PTT

รับชมผ่าน Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้