พฤ. 16 ก.ค. | Facebook Live Event

Legal in Action EP14: “มาตรการควบคุมภายในตามพรบ. ปปช.: เรื่องนี้ต้องขยาย”

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Legal in Action EP14: “มาตรการควบคุมภายในตามพรบ. ปปช.: เรื่องนี้ต้องขยาย”

เวลาและสถานที่

16 ก.ค. 2563 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

คุณรู้หรือยัง ?

มาตรา 176 พรบ. ปปช. ถ้าบริษัทในเครือ ลูกจ้าง ตัวแทน ฯลฯ ให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าไทยหรือต่างประเทศ นิติบุคคลต้องถูกปรับด้วย ! เว้นแต่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เรื่องนี้ ต้องขยาย !!!

ติดตาม Legal in Action กับคุณเพียงพนอ บุญกล่ำ 

วันพฤหัส 16 กรกฎาคมนี้ เวลา 15.30 - 17.00 น

รับชมผ่าน Facebook : ห่วงใย Thai Business

การลงทะเบียนปิดแล้ว

แชร์อีเวนท์นี้