พฤ. 25 มิ.ย. | Online Session

Legal in Action EP11 l "บทบาทของเลขานุการบริษัท - Beyond Regulations !"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Legal in Action EP11 l "บทบาทของเลขานุการบริษัท - Beyond Regulations !"

เวลาและสถานที่

25 มิ.ย. 2563 15:30 – 17:00
Online Session

เกี่ยวกับอีเวนท์

Legal in Action EP11 "บทบาทของเลขานุการบริษัท - Beyond Regulations !"

วันพฤหัส 25 มิถุนายน 63 เวลา 15.30-17.00 น.

แขกรับเชิญ

คุณกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการบริษัท  หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ โดย คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประเด็น

- เลขานุการบริษัทเป็นใคร มีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร

- หลัก CG คืออะไร

- หลักกฎหมาย vs แนวปฏิบัติที่ดี

- Do's & Don't

รับชมผ่าน Facebook : ห่วงใย Thai Business

บัตร
ราคา
จำนวน
ทั้งหมด
  • ลงทะเบียน Registration
    THB 0
    THB 0
    0
    THB 0
ทั้งหมดTHB 0

แชร์อีเวนท์นี้