พฤ. 21 พ.ค. | Facebook Live Event

Legal in Action EP.6 l "ระงับข้อพิพาท: ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม และอนุญาโตตุลาการ"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Legal in Action EP.6 l "ระงับข้อพิพาท: ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม และอนุญาโตตุลาการ"

เวลาและสถานที่

21 พ.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Legal in Action EP6 : "ระงับข้อพิพาท: ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม และอนุญาโตตุลาการ"

วันพฤหัส 21 พค.63 เวลา 16.00 - 17.00 น.

แขกรับเชิญ  คุณพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร  ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC)

ผู้ดำเนินรายการ คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ร่วมพูดคุยกับเรา โดยส่งคำถามของท่านที่อยากรู้มาที่ admin@careforthaibiz.com ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะตอบ 

Facebook Live Event 

Facebook: ห่วงใย Thai business  

https://www.facebook.com/pg/carethaibiz

แชร์อีเวนท์นี้