พฤ. 07 พ.ค. | Facebook Live Event

Legal in Action EP.4 l "ข้อเสนอ : ช่วยเหลือประชาชนและการปรับโครงสร้างภาษีไทยหลัง Covid-19"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Legal in Action EP.4 l "ข้อเสนอ : ช่วยเหลือประชาชนและการปรับโครงสร้างภาษีไทยหลัง Covid-19"

เวลาและสถานที่

07 พ.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Regal in Action ตอนที่ 4 ในหัวข้อ "ข้อเสนอ : ช่วยเหลือประชาชนและการปรับโครงสร้างภาษีไทยหลัง Covid-19"

พบกับวิทยากร 

  • ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด 
  • คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ร่วมพูดคุยกับเรา โดยส่งคำถามของท่านที่อยากรู้มาที่ admin@careforthaibiz.com ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะตอบ 

Facebook Live Event 

Facebook: ห่วงใย Thai business  https://www.facebook.com/pg/carethaibiz

แชร์อีเวนท์นี้