พฤ. 14 ม.ค. | Facebook Live Event

Legal in Action EP 30 "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Legal in Action EP 30 "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

เวลาและสถานที่

14 ม.ค. 2564 10:30 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Live Legal in Action  EP30  

หัวข้อ "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น.

แขกรับเชิญ  

คุณธนะศักดิ์  จรรยาพูน 

Partner

The Capital Law

ผู้ดำเนินรายการ

คุณเพียงพนอ  บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย  

บมจ.ปตท.

Facebook : ห่วงใย Thai Business

#LegalinAction#สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA

#ห่วงใยThaiBusiness#ห่วงใยThaiBusiness-youtube

แชร์อีเวนท์นี้