พฤ. 16 เม.ย. | Legal Corner: Tilleke&Gibbins

Legal Corner: Tilleke&Gibbins ทางเลือกตามกฎหมายในการติดตามหนี้ระหว่างโควิด19

Tilleke&Gibbins "Debt Recovery Options During and After the COVID-19 Pandemic" ทางเลือกตามกฎหมายในการติดตามหนี้ระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 และภายหลังจากนั้น
การลงทะเบียนปิดแล้ว
Legal Corner: Tilleke&Gibbins ทางเลือกตามกฎหมายในการติดตามหนี้ระหว่างโควิด19

เวลาและสถานที่

16 เม.ย. 2563 14:00 – 15:00
Legal Corner: Tilleke&Gibbins

เกี่ยวกับอีเวนท์

หัวข้อ "ทางเลือกตามกฎหมายในการติดตามหนี้ระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 และภายหลังจากนั้น"

ประเด็นที่น่าสนใจ  - เพื่อให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ตามสัญญาได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายลักษณะหนี้และสัญญา นำไปสู่การพิจารณาและตัดสินใจว่าจะจัดการอย่างไรกับสิทธิและหน้าที่ในฐานะเจ้าหนี้และลูกหนี้ ในระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 และภายหลัง  

บัตร
ราคา
จำนวน
ทั้งหมด
  • ลงทะเบียน Registration
    THB 0
    THB 0
    0
    THB 0
ทั้งหมดTHB 0

แชร์อีเวนท์นี้