พ. 13 พ.ค. | Facebook Live Event

Leading Wealth Management into the Future

Wealth Management Strategy beyond COVID-19
การลงทะเบียนปิดแล้ว
Leading Wealth Management into the Future

เวลาและสถานที่

13 พ.ค. 2563 11:00 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Leading Wealth Management into the Future

คุณศรชัย สุเนต์ตา กรรมการผู้จัดการ Chief Investment Office บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 1100-1200 น.

ประเด็น 

  • ผลกระทบของ COVID-19 ต่อธุรกิจ Wealth Management คือเรื่องใด
  • คำนิยมของ Wealth ก่อนและหล้งวิกฤติ COVID-19 มีความเหมือนและความต่างกันอย่างไร
  • อะไรคือกลยุทธ์ในการลงทุนในช่วงวิกฤติและหลัง COVID-19
  • Step by Step ในการวางแผนการจัดการ Wealth ที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ไม่ยาก
  • ทิศทางและแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจ Wealth Management จะเป็นในทิศทางไหน
  • และประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ

แชร์อีเวนท์นี้