ศ. 10 เม.ย. | Facebook Live Event

KPMG - Managing Tax and Legal Compliance

การลงทะเบียนปิดแล้ว
KPMG - Managing Tax and Legal Compliance

เวลาและสถานที่

10 เม.ย. 2563 14:30 – 15:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

ประเด็นที่น่าสนใจ

  • มาตรการผ่อนปรนและช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ
  • มาตราการภาษีสำหรับ SMEs
  • ผลกระทบและการรับมือทางภาษีและกฏหมายการปิดกิจการชั่วคราวหรือลดพนักงาน
  • Work from Home กับประเด็นที่นายจ้างควรรู้

รับชมผ่านช่องทาง Facebook: KPMGinThailand https://www.facebook.com/KPMGinThailand

Facebook: ห่วงใย Thai business https://www.facebook.com/pg/carethaibiz/

แชร์อีเวนท์นี้