ศ. 10 ก.ค. | Facebook Live Event

KPMG Live "ESG into strategies - Leading toward a sustainable future post COVID-19"

ติดตามการถ่ายทอดสด Facebook Live Event
การลงทะเบียนปิดแล้ว
KPMG Live "ESG into strategies - Leading toward a sustainable future post COVID-19"

เวลาและสถานที่

10 ก.ค. 2563 14:30 – 15:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

KPMG Live 

หัวข้อ "ESG into strategies - Leading toward a sustainable future post COVID-19"

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

เวลา 14.30 น. - 15.30 น.

ประเด็นที่น่าสนใจ:

• การนำ ESG มาเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์องค์กรในยุค New normal

• กรณีศึกษา การนำ ESG มาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายหลังวิกฤตโควิด-19

วิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่

คุณณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์  กรรมการบริหารฝ่ายความยั่งยืน เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

ดร. ชุมพล ศรีประภากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณณัชวัฒ จรรยาภรณ์พงษ์ ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืน เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณศิริรัตน์ ปิ่นรอด ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืน เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

รับชมผ่านช่องทาง  Facebook: ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้