ศ. 15 พ.ค. | Facebook Live Event

KPMG Live "COVID-19 : Impact to financial statements & TFAC accounting relief"

ติดตามการถ่ายทอดสด Facebook Live Event
การลงทะเบียนปิดแล้ว
KPMG Live "COVID-19 : Impact to financial statements & TFAC accounting relief"

เวลาและสถานที่

15 พ.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

ติดตามชมรายการถ่ายทอดสด 

การเสวนาหัวข้อ COVID-19: Impact to financial statements & TFAC accounting relief 

ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:00 - 17:00 น. 

วิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนา 

  • คุณธนิต โอสถาเลิศ กรรมการบริหารฝ่ายสอบบัญชี เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
  • คุณวิไล บูรณกิตติโสภณ กรรมการบริหารฝ่ายสอบบัญชี เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
  • คุณยุวนุช เทพทรงวัจจ กรรมการบริหารฝ่ายสอบบัญชี เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
  • คุณสุรยศ เชื้อพานิช กรรมการบริหารฝ่ายที่ปรึกษาธุรกิจ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

รับชมผ่านช่องทาง  Facebook: ห่วงใย Thai Business  

แชร์อีเวนท์นี้