ศ. 08 พ.ค. | Facebook Live Event

KPMG Live "COVID-19 : Fraud and Cyber Security Insights"

ติดตามการถ่ายทอดสด Facebook Live Event
การลงทะเบียนปิดแล้ว
KPMG Live "COVID-19 : Fraud and Cyber Security Insights"

เวลาและสถานที่

08 พ.ค. 2563 14:30 – 15:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

KPMG Live "COVID-19 : Fraud and Cyber Security Insights"

ประเด็นที่น่าสนใจ

- การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ COVID-19

- ผลกระทบของ COVID-19 ต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์พร้อมกรณีศึกษา

- เคล็บลับเพื่อป้องกันตนเองและองค์กรจากการทุจริตและภัยคุมคามทางไซเบอร์

- ข้อแนะนำในการดำเนินกิจการขององค์กรต่อไปในอนาคต

วันศุกร์ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30-15.30 น.

รับชมผ่านช่องทาง  Facebook: ห่วงใย Thai Business  

แชร์อีเวนท์นี้