ศ. 29 พ.ค. | Facebook Live Event

KPMG Live "COVID-19-driven: Digital shift"

ติดตามการถ่ายทอดสด Facebook Live Event
การลงทะเบียนปิดแล้ว
KPMG Live "COVID-19-driven: Digital shift"

เวลาและสถานที่

29 พ.ค. 2563 14:30 – 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

KPMG Live: COVID-19-driven: Digital shift

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 | 14:30 - 15:30

ประเด็นที่น่าสนใจ

-การนำระบบดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสทางธุรกิจ -กรณีศึกษา - ปรับตัวอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดในยุค New Normal

ผู้ร่วมเสวนา ศิราภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายเทคโนโลยี เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

รับชมผ่านช่องทาง  Facebook: ห่วงใย Thai Business  

แชร์อีเวนท์นี้