ศ. 25 มิ.ย. | Facebook Live Event

IR One Shot "Technology เปลี่ยนแปลงการทำงานของ IR อย่างไร?"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
IR One Shot "Technology เปลี่ยนแปลงการทำงานของ IR อย่างไร?"

เวลาและสถานที่

25 มิ.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

IR One Shot "Technology เปลี่ยนแปลงการทำงานของ IR อย่างไร?"

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน, เวลา 16.00 น.

คุณธีรพันธ์ ดิษยบุตร

รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้