ศ. 28 พ.ค. | Facebook Live Event

IR One Shot "Technology เปลี่ยนแปลงการทำงานของ IR อย่างไร?"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
IR One Shot "Technology เปลี่ยนแปลงการทำงานของ IR อย่างไร?"

เวลาและสถานที่

28 พ.ค. 2564 16:00 – 16:10
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

IR One Shot "Technology เปลี่ยนแปลงการทำงานของ IR อย่างไร?" 

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม, เวลา 16.00 น.

คุณภิญญดา  แสงศักดาหาญ

Senior IR Manager 

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้