ศ. 20 ส.ค. | Facebook Live Event

IR One Shot "Technology ช่วย IR อย่างไรในช่วงวิกฤต"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
IR One Shot "Technology ช่วย IR อย่างไรในช่วงวิกฤต"

เวลาและสถานที่

20 ส.ค. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

IR One Shot 

หัวข้อ "Technology ช่วย IR อย่างไรในช่วงวิกฤต"

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 16.00 น. 

โดยคุณวีระ ธิตยางกรุวงศ์ 

IR Manager บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) 

แชร์อีเวนท์นี้