ศ. 16 ก.ค. | Facebook Live Event

IR One Shot "Technology ช่วย IR อย่างไรในช่วงวิกฤต"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
IR One Shot   "Technology ช่วย IR อย่างไรในช่วงวิกฤต"

เวลาและสถานที่

16 ก.ค. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

IR One Shot   "Technology ช่วย IR อย่างไรในช่วงวิกฤต"

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม, เวลา 16.00 น.

คุณธีรพันธ์ ดิษยบุตร

รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้