ศ. 18 มิ.ย. | Facebook Live Event

IR One Shot "Technology ช่วย IR อย่างไรในช่วงวิกฤต"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
IR One Shot "Technology ช่วย IR อย่างไรในช่วงวิกฤต"

เวลาและสถานที่

18 มิ.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

IR One Shot "Technology ช่วย IR อย่างไรในช่วงวิกฤต" 

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน เวลา 16.00น.

คุณภิญญดา  แสงศักดาหาญ

Senior IR Manager 

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้