ศ. 09 ก.ค. | Facebook Live Event

IR One Shot "ข้อควรรู้ในการจัดทำข้อมูล Investor Database"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
IR One Shot   "ข้อควรรู้ในการจัดทำข้อมูล Investor Database"

เวลาและสถานที่

09 ก.ค. 2564 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

IR One Shot   "ข้อควรรู้ในการจัดทำข้อมูล Investor Database"

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม, เวลา 16.00 น.

คุณธีรพันธ์ ดิษยบุตร

รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้