ศ. 11 มิ.ย. | Facebook Live Event

IR One Shot "ข้อควรรู้ในการจัดทำข้อมูล Investor Database"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
IR One Shot "ข้อควรรู้ในการจัดทำข้อมูล Investor Database"

เวลาและสถานที่

11 มิ.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

IR One Shot "ข้อควรรู้ในการจัดทำข้อมูล Investor Database" 

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน เวลา 16.00 น.

คุณภิญญดา  แสงศักดาหาญ

Senior IR Manager 

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้