ศ. 02 ก.ค. | Facebook Live Event

IR One Shot "IR Communication Channels ในยุค Digital "

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
IR One Shot "IR Communication Channels ในยุค Digital "

เวลาและสถานที่

02 ก.ค. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

IR One Shot "IR Communication Channels ในยุค Digital "

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม, เวลา 16.00 น.

คุณธีรพันธ์ ดิษยบุตร

รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้